Een nieuw begin *

 

Verlies is niet hét einde, maar het einde van de dingen zoals ze waren. Het leven is steeds een proces van loslaten van het oude en het verdergaan met het nieuwe. Na verliezen en afscheid nemen is er meer ruimte gekomen voor iets nieuws, voor nieuwe ervaringen.

 

Loslaten is als herboren worden; een nieuwe wereld ligt voor je open. We kunnen het leven opnieuw omhelzen en inhoud en zin geven. We kunnen nieuwe creatieve vrijheden gaan ontdekken om het leven te laten groeien. We kunnen ons verder ontwikkelen en ontplooien. We kunnen opbloeien door onze talenten en sterke kanten in te zetten.

 

We kunnen leren leven vanuit nieuwe verbondenheid met onszelf, met God en met anderen. We kunnen nieuwe relaties aangaan. We kunnen nieuwe patronen vinden in het ontvangen en geven. Als we opnieuw leren te leven in en vanuit de verbondenheid, elkaar de liefde, bevestiging, troost, warmte en vreugde doorgevend, dan wandelen we op de weg van pijn en verdriet naar nieuwe levenslust en vreugde.

 

Veranderingen en gebeurtenissen definiëren ons opnieuw. We kunnen nieuwe rollen innemen. We kunnen tot nieuwe levensvormen komen. We kunnen onze ruimtes leren innemen voor een eigen persoonlijkheid met een eigen autonomie. We kunnen onze eigen verlangens en wensen gaan ontdekken. We kunnen Gods plan met ons leven gaan ontdekken.

 

We kunnen op verkenningstocht gaan in een nieuwe omgeving. We kunnen nieuwe doelen stellen en ons op nieuwe prioriteiten richten. We kunnen eventueel hertrouwen, een opleiding gaan volgen, een nieuwe baan krijgen en weer leren uitgaan. We kunnen macht en zeggenschap herwinnen door onze eigen verantwoordelijkheid te erkennen.

 

Het leven bestaat uit méér dan alleen je verdriet. Door gewoon door te leven grijp je je vast aan het leven zelf. Het is van belang dat je je leven gewoon verder leeft. Er is pijn, verdriet en eenzaamheid én er is het leven dat gewoon doorgaat. Je hebt een leven achter de rug met alle mogelijke ervaringen waarvan je hebt kunt leren, en we kunnen blijven leren in het leven dat voor ons ligt.

 

Een periode van rouw kan een belangrijkste katalysator zijn voor onze groei. Elke levensfase biedt nieuwe kansen en groei. We kunnen iedere situatie leren gebruiken om er sterker van te worden. God is Degene, Die alles wil doen medewerken ten goede. Hij heeft plannen voor ons voor een hoopvolle toekomst. Jezus zegt in de Bijbel: ‘Ik maak alles nieuw’. Dit geeft hoop en biedt perspectief.

 

Er is een verbinding tussen verliezen en winnen. Soms moeten we iets opgeven om te groeien. Jezus spreekt in de Bijbel over verliezen die je leven zullen vernieuwen en die je het ware leven doen vinden:
‘Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig; en wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig; en wie zijn kruis niet opneemt en achter Mij gaat, is Mij niet waardig. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest om Mijnentwil, zal het vinden' (Matteüs 10: 37-39).

 

Een leven kan vernieuwd worden na verlies, een nieuw leven dat verrijkt is, rijker aan wijsheid, medeleven, begrip en liefde. Uitstijgen boven de persoon die we waren ten tijde van het verlies is geen eindresultaat, maar een nooit eindigend proces.

 

* Bron: Scriptie Els de Rouwe ‘Hoe verlies, wanneer het goed verwerkt wordt, kan leiden tot een nieuw begin’

Design: Uphill Development