Hoe werk ik?

 

Intake

We beginnen met een kennismakings- en intakegesprek. We gaan samen de problematiek bespreken en de hulpvraag duidelijk maken. Ik zal dan uitleggen welke therapie├źn ik gebruik om je te helpen. De methodes die ik toepas zijn wetenschappelijk en Bijbels verantwoord. Ik doe een voorstel voor een plan van aanpak, dat inzicht geeft hoe het hulpverleningsproces zal verlopen. Bij wederzijds goedvinden gaan we een therapeutische relatie aan voor een bepaalde tijd.

 

Therapie

Therapie is een groeiproces in de ontwikkeling tot innerlijke zelfstandigheid en vrijheid. Het is een proces van bewustwording en heelwording.

Doordat je tijdens de gesprekken inzicht gaat krijgen in de oorsprong van je problematiek, ga je beseffen dat je kunt kiezen. Je gaat anders reageren op bepaalde gebeurtenissen en je gaat verantwoordelijkheid nemen. Dit zal positieve invloed hebben op je gevoel, gedachten, gedrag en de gevolgen daarvan.
Therapie betekent ook: mensen terugbrengen naar hun eigen hart. We zijn in de loop van ons leven ons zo gaan aanpassen aan de verwachtingen en eisen van anderen, dat we ons ware zelf zijn kwijtgeraakt. We voelen ons dan niet gelukkig. Door de therapie vind je de weg terug naar je eigen hart. Het hart is de kern van ons wezen.We zullen ernaar toewerken dat je hart bewogen wordt door liefde en niet langer meer door angst en pijn.

 

Design: Uphill Development