Hulpvragen

 

Iedereen die een nood heeft en openstaat voor therapie vanuit een christelijke levensvisie is welkom.

 

Als volwassene of jongvolwassene kun je met onder andere de volgende problemen bij mij terecht:

 

 • Gebrek aan zelfvertrouwen
 • Emotionele problemen
 • Somberheid en depressieve klachten
 • Verdriet
 • Angst en schuldgevoelens
 • Overspannenheid en burn-out
 • Chronische vermoeidheid
 • Identiteitsproblemen
 • Problemen in relaties en vriendschappen
 • Communicatieproblemen
 • Gedachten die steeds terugkeren en die je niet onder controle hebt
 • Rouw en verlies
 • Verwerken van ingrijpende gebeurtenissen
 • Problemen die samenhangen met de levensfase, zoals volwassen worden, kinderen krijgen, ouder worden
 • Problemen met werk, studie of werkloosheid
 • Leven met ziekte of beperking
 • Psychische problemen die samenhangen met geloofsvragen
 • Geestelijke problemen

Design: Uphill Development